Januari

12

 2022

Sugeng ambal warsa Pak Yes ke-54 tahun

 disparbud
 1403
 12-Januari-2022

Sugeng ambal warsa Pak Yes ke-54 tahun, katur kagem Muga-muga dina iki lan sateruse anggonmu nglakoni urip tetep tansah kasandhing karaharjan, kamulyan luwin kabagjan, rukun ayem tentrem anggonmu bebrayan lan ginayuh kabeh kang dadi idham- idhamanmu Mugi Gusti Kepareng ngijabahi. Amin

 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Kontak


Jl. Sunan Giri No.1, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62215, Indonesia

web :

1. lamongankab.go.id


Play Store :

disparbud@lamongankab.go.id
(0322) 311919

Pengunjung

Hari Ini 0
Kemarin 0
Minggu Ini 0
Minggu Lalu 0
Bulan Ini 0
Bulan Lalu 0
Tahun Ini 0
Semua 0
#LamonganMegilan
© Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan 2023